Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng - Tải game trực tuyến để kiếm tiền thật

Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 12/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 12/2023 cung cấp cho bạn đọc những nội dung, thông tin về tầm quan trọng và giá trị của văn hóa doanh nghiệp đang được Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng chú trọng, duy trì. Bên cạnh đó là những thông tin nổi bật về những nỗ lực để hoàn thành những kế hoạch […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 11/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 11/2023 cung cấp cho bạn đọc những nội dung, thông tin đặc sắc về xu hướng xanh hóa và tuần hoàn của ngành dệt may trong thời gian tới và sự chuyển đổi của các doanh nghiệp nhằm đón đầu xu hướng… Mở đầu Đặc san là bài viết “Tiến trình đầu tư xanh […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 10/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 10/2023 cung cấp cho bạn đọc những thông tin nổi bật tại Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; cập nhật hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng năm 2023 của các doanh nghiệp thuộc Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng (Vinatex) và định hướng […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 9/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 9/2023 cung cấp những giải pháp và chiến lược của Vinatex để hướng tới mô hình phát triển bền vững. Vinatex đã đi sớm, đón đầu mô hình kinh tế tuần hoàn để thống nhất từ quan điểm đến nhận thức và hành động trong các doanh nghiệp thuộc hệ thống. Mở đầu Đặc […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 8/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 8/2023 cung cấp nội dung quan trọng về những khó khăn của các doanh nghiệp trong ngành dệt may đang phải đối diện và tinh thần đoàn kết, tự cường cùng nhau vượt qua thách thức. Trong bối cảnh đó, Vinatex cũng đang hướng mọi nguồn lực để cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 7/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 7/2023 cung cấp nội dung quan trọng về những nỗ lực của doanh nghiệp dệt may trong phát huy nội lực để đổi mới mô hình kinh doanh, mở rộng tìm kiếm đơn hàng, khách hàng và thị trường mới. Đồng thời, trước bối cảnh tổng cầu dệt may suy giảm, doanh nghiệp chuẩn […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Bản tin pháp luật Tháng 06/2023 (Số 148)

NGHỊ ĐỊNH: Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng             Theo đó:             – Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với người lao động từ 12,5% đến 20,8%, áp dụng từ ngày 01/7/2023;             – Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 6/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 6/2023 cung cấp những nội dung quan trọng, đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vinatex. Cùng với đó là những giải pháp được các doanh nghiệp đưa ra để bảo […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Bản tin pháp luật Tháng 05/2023 (Số 147)

NGHỊ QUYẾT: Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể Theo đó, Chính phủ thống nhất để UBND cấp tỉnh căn cứ Luật TC Chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện:             […]


Sicbo Tài Xỉu Sảnh Rồng

Đón đọc Đặc san Dệt May và Thời trang số tháng 5/2023

Đặc san Dệt May và Thời trang Việt Nam số tháng 5/2023 cung cấp cho bạn đọc thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các đơn vị thành viên của Vinatex với nhiều nội dung, chiến lược được thông qua, đồng thời xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2023 với nhiều thách thức chưa từng có và tình […]